Daldorp en de WindVangMachines

Vooraf: Mocht u een gevoel van herkenning overvallen, dan beschouw ik dat als een compliment. Alle overeenkomsten met plaatsen, personen of situaties zijn bewust gekozen. Vooropgesteld dat het op geen enkele manier mijn bedoeling is personen te kwetsen die zich (menen te) herkennen in dit verhaal. 

Dit verhaal is mijn persoonlijke interpretatie.

Lees! Herlees! Lees voor, geef het door! En bedenk: wat is mijn rol in dit verhaal? Op welke manier werk ik mee aan een happy end?

Gerda Briene    g.briene@gmail.com

 

Op de illustraties, die gemaakt zijn door Melle Foortjes, rust copyright. De illustraties mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Melle gebruikt worden.  mj.foortjes@hotmail.nl

———————————————————————————————————————————————————

Het verhaal gaat dat ooit, heel lang geleden, een reus over de Vlakke Velden liep. Hij had een zak zand over zijn schouder. Hij wist niet dat er een gaatje in zat. Terwijl hij liep, liet hij een spoor van zandhoopjes achter. Deze zandhoopjes liggen er nog steeds, het wordt Heuvelrug genoemd.

In de luwte van Zandheuvel, waar de stromende Regge het karrespoor kruist,  gingen mensen wonen en werken. Zo is Daldorp ontstaan.

Op een ochtend in Daldorp, stond Windmaker op. “Ik heb een fantastisch idee! Ik ga een WindVangMachine bouwen!”  Hij was er zó enthousiast over, dat hij plannen begon te maken. Hij ging tekenen en rekenen en al doende werd hij steeds enthousiaster! Zijn plan groeide tot hij de grootste WindVangMachine van de VlakkeVelden had ontworpen.
Toen begon hij na te denken over de plek. Het allerliefste wilde hij de WindVangMachine vanuit zijn huis kunnen zien. Zijn tuin was te klein. Dus ging hij rondkijken of er ergens in Daldorp plek was.
Zo kwam hij bij LegeRuimteIII. Een plek die bedoeld is voor bedrijven, maar ach, goed beschouwd is zijn WindVangMachine toch ook een bedrijf?
Windmaker en zijn vrienden gingen een bedrijfsplan maken en met de BelangrijkeBestuurders praten.

Andere Daldorpers en mensen die dichtbij LegeRuimteIII wonen hoorden ook van het idee. Er waren erbij die zich zorgen begonnen te maken. “Zo’n grote WindVangMachine dichtbij mijn huis, dat kan toch niet goed zijn? Dat wil ik niet!”
Een groepje Zorgenmakers ging met de BelangrijkeBestuurders praten. “Er staan nergens in de Vlakke Velden vergelijkbare WindVangMachines! Die bij Koekstad zijn zelfs kinderachtig klein vergeleken bij de plannen die hier liggen! Weet waar je aan begint, voor je het weet bouw je heel Daldorp vol met WindVangMachines!
Dit is een ongewenst experiment!”

Er werden rapporten geschreven. Een rapport over een Koekoeksjong laat zien dat de plannen al veel “lucht” bevatten, gebakken lucht welteverstaan! Het groene dat Windmaker en zijn vrienden zeggen na te streven, lijkt vooral te slaan op de groene kleur van bankbiljetten. De betrouwbaarheid van de organisatie en haar plannen begint te wankelen.

Zorgenmakers nodigden een geleerde uit, die vertelde dat mensen en dieren ziek kunnen worden van geluid dat niet te horen is.
Dat verhaal werd (bijna lacherig) aan de kant geschoven, onder het mom: “de plannen van Windmaker voldoen aan alle eisen. Geluid dat je niet kunt horen, daar zijn geen regels voor. Dus hoeft daar ook geen onderzoek naar verricht te worden”.
Is dit de manier waarop we met elkaar omgaan?!
Geen regelgeving, dus geen onderzoek?
Plannen kunnen op papier nog zo mooi lijken, in de praktijk kan het flink tegenvallen. En wat dan?

En dan….. kan het verhaal op 2 manieren verder gaan……

Stel je voor……. De BelangrijkeBestuurders beslissen dat de grootste WindVangMachines van de Vlakke Velden geplaatst mogen worden op LegeRuimteIII. Er zitten zeer aantrekkelijke financiële aspecten aan deze keuze (zo is het althans in de plannen van Windmaker voorgespiegeld). En er is door de Opperbestuurders van de VlakkeVelden een Milieudoelstelling opgelegd, die moet óók nog gehaald worden….
Maar….al binnen enkele jaren blijkt dat direct omwonenden gezondheidsproblemen krijgen. Geluid, trillingen, schaduw en ‘snachts irritant knipperende lichten. Het ziekteverzuim loopt op. De toeristische attractie blijkt een fopspeen: Windvanger en zijn vrienden hebben de aanvraag apart ingediend, maar door teveel bezwaren zijn de koekeloerplek en de klautermuur er nooit gekomen. Sterker nog: toeristen mijden Daldorp juist vanwege de grote WindVangMachines.
Er worden planschadeclaims ingediend waardoor het bedrijf van Windmaker failliet gaat.
De hoogst verantwoordelijke BelangrijkeBestuurders kunnen hier niet op aangesproken worden: alles is juridisch dichtgetimmerd. Eén van hen heeft een carriëresprong gemaakt en zit nu bij de Opperbestuurders van de VlakkeVelden. Daar krijgt hij schouderklopjes en complimenten omdat hij zo goed heeft geholpen de Milieudoelstelling te halen.
De droom van Windmaker is als een zeepbel uit elkaar gespat. Er zijn alleen maar verliezers….
Is dit de vooruitgang die we dachten na te streven?

OF:

Stel je voor….. De BelangrijkeBestuurders beslissen dat Daldorp ongeschikt is voor de grootste WindVangMachines. Maar er is nog steeds een Milieudoelstelling die gehaald moet worden.
In Daldorp wonen meer mensen zoals Windmaker met creatieve, innovatieve ideeën.
De BelangrijkeBestuurders schrijven een wedstrijd uit. Alle Daldorpers  mogen meedoen! Samen werken aan oplossingen om de Milieudoelstelling te halen.
Duurzame ideeën worden in harmonie gerealiseerd. Daldorp is sterk voor de toekomst!
Daldorpers waarderen de houding van de BelangrijkeBestuurders, die geluisterd hebben naar de argumenten en bezwaren.
Zij krijgen daardoor op hun beurt weer meer vertrouwen van Daldorpers.
De zon schijnt voor iedereen!  En zij beperkt zich niet tot LegeRuimteIII. Nee, de zon schijnt over heel Daldorp!

De BelangrijkeBestuurders staan momenteel op een cruciaal punt. Welke beslissing nemen zij? Van welke versie kunnen zij later zonder gewetenswroeging tegen hun kleinkinderen zeggen: “Dit is waargebeurd! En ik ben daar medeverantwoordelijk voor!”.

 

Er worden praatavonden georganiseerd. Mensen-met-Kennis-van-Zaken worden uitgenodigd te vertellen wat zij er van weten. Veel Daldorpers komen luisteren. Een record aantal komt meepraten als de BelangrijkeBestuurders hun praatavonden in het Huis van Bestuur houden. De stukjesschrijvers van de nieuwsbladen doen verslag. 

De BelangrijkeBestuurdersVanAlledag adviseren om de plannen zoals Windmaker ze nu heeft gemaakt, niet te laten doorgaan. Dat levert pittige discussies op tijdens de praatavonden in het Huis van Bestuur. 

De plannen voor grote WindVangMachines op LegeRuimteIII brengen heel wat teweeg!

De BelangrijkeBestuurders horen alle verhalen aan, lezen de rapporten, knikken af en toe met hun wijze hoofden en denken diep na. De beslissing die zij moeten nemen, heeft gevolgen tot in de verre toekomst. 

Niets doen is geen optie, daarvan is iedereen doordrongen. Als we NEE zeggen tegen de plannen van Windmaker, wat willen we dan WEL?

Wat er nu is, is vertrouwd, dat voelt veilig. Elke verandering is spannend. De uitdaging is om samen te zoeken naar verandering waarbij de spanning niet te hoog oploopt. Verandering is een proces; dat gaat niet altijd via de snelste weg. 

We moeten niet de illusie koesteren dat we de mondiale problemen in Daldorp kunnen oplossen. Maar elk stapje in de goede richting is er één! Iedereen denkt daarover na. Want allemaal willen we Daldorp leefbaar houden voor de volgende generatie en nog heel lang daarna.

 

Tijdens de praatavond op de langste dat besluiten de BelangrijkeBestuurders met een overduidelijke meerderheid van stemmen dat de plannen van Windmaker niet mogen doorgaan. En daarmee zijn we op een punt gekomen. 

Geen eindpunt, maar een kruispunt.  

Want: “hoe nu verder?” moet worden ingevuld. 

Omdat het gaat over de toekomst van alle Daldorpers, wordt hen  gevraagd mee te denken. Er worden ideeën en oplossingen aangedragen.  Door deze houding worden verwachtingen positief bijgesteld. De dromen  over een duurzaam Daldorp worden gevoed met hoop en niet met angst.

   

 

Duurzaam Daldorp gaat er komen, daar gaan we met z’n allen voor zorgen!

© 2022 - Alle rechten voorbehouden - Gerda Briene

Website laten maken? SiteToGo.nl